Zboża

Pszenica

Jęczmień

Pszenżyto

Żyto

Owies

Kukurydza

Sorgo białe

Sorgo czerwone

Łubin

Groch